Uprkos tehnološkom razvoju i modernim pristupima u stomatologiji, jedan od osnovnih razloga zanemarivanja brige o oralnom zdravlju u današnje  vrijeme je strah od stomatologa.

Strah od dentalnih zahvata izvor je ozbiljnijih zdravstvenih problema, s obzirom na to da izaziva gubitak motivacije za liječenje i oralno zdravlje. Cijelom timu doktora i sestara koji je zhaposlen u našoj ordinaciji osnovni cilj  je da pacijentima  ublažimo i otklonimo strah od stomatologa, a one malo plašljivije motivišemo da  nam na preglede  dolaze bez straha.

Povjerenjem protiv straha 

Kao jedan od najčešćih razloga neprijatnosti u stomatološkoj ordinaciji pacijenti navode strah od injekcije i zvuka bušilice, a nekima smeta i sam miris ordinacije.

Najteže je pacijentima koji su već doživjeli neko neprijatno iskustvo u stomatološkoj ordinaciji, i nikako ga ne mogu zaboraviti. Ta prethodna loša iskustva sprječavaju ih da posjete stomatologa, i to do te mjere da potpuno zapuste zdravlje svojih zuba.

Zato ,mi smatramo da u radu imamo veliku ulogu u sprječavanju straha od stomatološke intervencije, jer svakog pacijenta posmatramo individualno, imamo strpljenja, znanja i kreativnosti, a sve to u cilju da pacijenta opustimo i pripremimo za intervenciju.  Smatramo da je povjerenje koje pacijente vremenom stekne u svog doktora jako važno za  buduće redovne posjete i kontrole.

strah od stomatologa2

Kako motivisati dijete

Zdravo dijete, bez velikih problema prihvata saradnju sa stomatologom, ako je ona ponuđena na odgovarajući način. Dijete može biti uplašeno iako nikad prije nije dolazilo u kontakt sa stomatološkom ordinacijom, niti mu je okolina prenosila loše informacije.

U našoj ordinaciji posebnu pažnju poklanjamo u radu sa dijecom,  na kreativan i zabavan način ih uvodimo u stomatološke procedure, sam prostor ordinacije je ugodan ji prijatan  kako za malog pacijenta tako i za starije.

Najbolji način da se spriječi razvijanje straha kod dijece je da se na vrijeme, tj. odmah nakon nicanja zuba, počne s preventivnim programom. Preporuka je da se dijete prvi put dovede u stomatološku ordinaciju već s navršene dvije godine života, nezavisno od postojanja karijesa.

Na taj način stomatolog će kroz igru i druženje s malim pacijentom da ga upozna sa instrumentima, npr. “žabicom” (sisaljkom), i ambijentom ordinacije, provozace će ga na stolici koja je “sličan astronautskom”, premazaće  mu zubiće “finom kremicom” koju djeca jako vole…

Budući da sve te intervencije nisu bolne, nego su, naprotiv, prijatne i zanimljive, posjeta stomatološkoj ordinaciji djetetu će ostati u lijepom sjećanju. Stomatolog će mu postati prijatelj i uvijek će se s veseljem vraćati u ordinaciju. Ako je strah već prisutan, prilikom prve posjete od presudne je važnosti saradnja roditelja. Osim autoriteta, dijete u stomatologu mora steći i prijatelja. Na topao i blagonaklon stav stomatologa dijete će uzvratiti povjerenjem i saradnjom.

Ako se prilikom prve posjete ne napravi ništa konkretno, nego prođe u igri i upoznavanju, ne treba paničiti, jer je taj prvi kontakt između stomatologa i malog pacijenta nužan za primenjivanje bilo kakve stomatološke intervencije. Naravno, situacija je mnogo gora ako se dolazi u ordinaciju kad je intervencija hitna

. Zato još jednom apelujemo na roditelje da shvate važnost redovnih posjeta stomatologu, kako djece tako odraslih. Poslovica kaže: “Bolje spriječiti nego liječiti”. Doći na vrijeme u stomatološku ordinaciju znači puno manje neprijatnosti i bolnih iskustava, više terapijskih mogućnosti, a i manje finansijskih izdataka, što takođe nije zanemarljiva komponenta.

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic
https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Leave a Reply