ekstrakcija zuba
Vađenje zuba predstavlja skup postupaka kojima se zub odvaja od zubne čašice i uklanja iz nje. Obzirom da je zub mnogobrojnim vlaknima čvrsto vezan za viličnu kost, vađenje neminovno podrazumjeva, pored pravilne tehnike i primjenu sile.

Ono što je bitno jeste da ta sila mora da bude odgovarajuće jačine i pravilno usmjerena da bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje kosti. Zbog toga se tokom vađenja, pogotovo višekorjenih zuba, primjenjuju različite metode kao što je npr. presjecanje korjenova – separacija jer se na taj način olakšava njihovo vađenje i čuva vilična kost.

Tretman nakon ekstrakcije

Nakon vađenja zuba u ustima ostaje otvorena rana koja lagano zarasta. Samo zarastanje prolazi kroz nekoliko faza, a za pacijenta je veoma značajno da bude upoznat sa onim što može da vidi u rani. Neposredno poslije vađenja, nakon prestanka krvarenja, u rani se formira krvni ugrušak. On je crvene boje i blago elastičan. U tom periodu zabranjeno je ispiranje usta jer to može da dovede do ispadanja ugruška što prouzrokuje bolove u rani i ponovno krvarenje.

Vađenje nepotpuno izniklih zuba

Veoma česta pojava posebno u današnje vrijeme je potpuna ili djelimična nemogućnost nicanja zuba, najčešće umnjaka, zuba koji se poslednji pojavljuju u ustima (između 18-25 godine zivota). Razlozi za to su nesrazmjerna veličina zuba i vilica (nedostatak prostora) ili nepravilan položaj klice umnjaka te nemogućnost njegovog izbijanja zbog nepovoljnog pravca nicanja.

Terapija se sastoji u hirurškom vađenju djelimično ili potpuno neizniklih zuba –to je hirurška metoda koja se rutinski obavlja .

Posljedice ovakvih stanja su:bolovi unutar kosti, razvoj koštanih infekcija i mogućnost oštećenja korijena susjednog zuba, posebno kod horizontalnog i angularnog tipa impakcije. Samo na osnovu rendgenskog snimka moguće je odrediti o kojoj vrsti impakcije se radi.

Impakcija može biti i djelimična kada se samo dio zubne krunice nalazi u ustima a ostatak je prekriven desnima. U tom slučaju postoji prostor između krunice i zubnog mesa u kom se zadržava hrana, što dovodi do infekcije i ima za posljedicu pojavu bolova, otoka i nemogućnost potpunog otvaranja usta.

Ova procedura je neophodna samo u slučaju kada vam vaš umnjak stvara probleme ili vaš ljekar procjeni da će se oni javiti u budućnosti.Preventivnu ekstrakciju treba izvršiti kada postoje ortodontski razlozi ili u slučaju očite prijetnje za drugi molar.

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic
https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Leave a Reply