zubni most
Zubni most predstavlja protetsko rješenje koje podrazumijeva dvije ili više spojenih zubnih krunica. Zubne krunice pomoću kojih se učvršćuje na preostale zube nazivaju se sidra mosta, a zubi na koje se most učvršćuje zovu se zubi nosači.

Zubni mostovi mogu biti različitog raspona – od kratkih koji zamjenjuju samo jedan zub i fiksiraju se na dva susjedna zuba nosača, pa sve do velikih tzv. polukružnih (cirkularnih) mostova koji se protežu preko cijelog zubnog luka i zamjenjuju veći broj zuba.

Zubi nosači mosta su pri žvakanju izloženi većim opterećenjima nego zdravi zubi u normalnim uvjetima, jer se zagrizna sila primijenjene na cijeli most raspoređuju na mali broj nosača. Na primjer, zubni most koji ima šest članova – 3 sidra i 3 međučlana, pri žvakanju podnosi opterećenje kao šest zuba, ali se sile prenose na samo tri zuba nosača.

Postoji velik broj mogućih rasporeda zuba nosača i međučlanova, a za zube nosače je situacija to povoljnija što ih je više uključeno u zubni most jer se tada zagrizne sile prenose na veći broj uporišta.  Na opterećenje su najotporniji kutnjaci i očnjaci, stoga su oni bolji izbor za nosače zubnog mosta od, na primjer, sjekutića.

Na zubaru  je da pažljivo razmotri moguće opcije te da isplanira zubni most koji će uključiti zadovoljavajući broj i raspored zuba nosača. Iako je zbog boljeg podnošenja opterećenja povoljnije u most uključiti što više zuba nosača, njihov prekomjeran broj nije poželjan jer se svakim brušenjem zuba nepovratno odstranjuju zdrava zubna tkiva.

S toga je potrebno svaki zubni  most pažljivo isplanirati i naći ravnotežu između zahtjeva statike za što većim brojem nosača (zbog boljeg podnošenja opterećenja) i očuvanja preostalih zdravih zuba.

Zato je prije izrade zubnog mosta neophodno  izliječiti parodontne bolesti ako su eventualno prisutne, a za vrijeme nošenja mosta je važno održavati dobru oralnu higijenu da se one ne bi pojavile. Parodontna bolest zajedno s povećanim opterećenjem uzrokuje rasklimavanje zuba nosača čime on gubi svoju potpornu funkciju.

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic
https://www.facebook.com/stomatologmudrinic