malokluzija
Ortodoncija predstavlja granu stomatologije koja se isključivo bavi nepravilnim zagrižajima. Ove neprijatnosti mogu biti djelo lošeg položaja zuba i/ili loših međuviličnih odnosa. Ortodoncija se uglavnom bavi ispravljanjem malokluzija kao i uticajem na rast i razvoj vilica  u cilju sprječavanja nastanka ovih malokluzija.

Malokluzije

Malokluzije su stanja pri kojima postoje odstupanja od normalnog odnosa jednog ili više zuba prema drugim u istom zubnom luku, kao i prema zubima suprotnog luka.

 

malokluzija1

Prevencija malokluzija

Prevencija malokluzija podrazumijeva sve one aktiv­nosti kojima bi spriječili nastanak istih i one počinju još od rane mladosti.

Mjere prevencije koje se sprovode do 3. godine starosti odnose se prije svega na pravilno uzimanje hrane. Hrana treba da bude raznovrsnija nego kod dojenčeta i treba da omogući sve što je potrebno organizmu u razvoju, tj. oko 100 različitih činilaca (oko 20-ak vitamina i minerala, 23 amino-kisjeline, 10-ak masnih kisjelina i isto toliko šećera). U ovom periodu neophodno je unositi i proteine životinjskog porijekla.

Laganim nicanjem mliječnih zuba i hrana treba da bude sve tvrđa. Nicanjem mliječnih molara (između 12-og i 18-og mjeseca) dijete već treba da žvaće. U tom periodu re­fleks sisanja treba zamijeniti refleksom žvakanja. Pravilno žvakanje ima višestruku ulogu. Doprinosi pravilnom razvoju vilica, uspostavljanju pravilnih međuviličnih odnosa a pove­ćava otpornost zuba na karijes. Pored ovih opštih mjera u ovom periodu treba preduzeti i uže preventivne mjere. Kada govorimo o ovim mjerama, prije svega mislimo na prevenciju nastanka loših navika:
• Prevenciju navike sisanja,
• Prevenciju navike disanja na nos i
• Prevenciju preranog gubitka zuba.

Mehanizam ispravljanja zuba

Mehanizam ispravljanja zuba zasniva se na mogućno­stima pomjeranja zuba ortodontskim aparatima, bez štetnih posljedica po zub i, prije svega, mogućnosti kosti da se prilagođava uticajima raznih sila tj. da na pritisak reaguje raz­gradnjom a na vuču stvaranjem nove kosti.

Pomjeranje zuba se dešava tokom cijelog života: nicanjem se zubi pomjeraju kroz viličnu kost; trošenje zubnih krunica dovodi do njihovog stalnog nicanja iz alveole; vre­menom kontaktne tačke između zuba, zbog abrazije, postaju kontaktne površine, zbog čega se zubi neprekidno pomjeraju; rani gubitak mliječnih i stalnih zuba praćen je spontanim pomjeranjem susjednih zuba prema praznom prostoru. Kako se zubi spontano pomjeraju tako se sa njima seli i zubna ča­šica.

Treba naglasiti da je životno doba paci­jenta tokom kog se mogu izvršiti ortodontska pomjeranja, skoro neograničeno. Dozirane sile prouzrokuju pomjeranje zuba i poslije 30-te, pa i 40-te godine života.
Proces postavljanja aparatića je bezbolan i traje sat vremena! U našoj ordinaciji svakodnevno možete dobiti savijete od specijaliste ortodonta kako o načinu postavljanja fiksnog apartatića tako i o pravilnom održavanju higijene!

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic
https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Leave a Reply