Na našim prostorima postoji EPIDEMIJA karijesa mliječnih zuba. Studije na  pokazuju da već 35%  dvogodišnjaka  ima znake oboljenja, u 3. godine to je 66,4 %(Srbija, 2018), a u 6. godina i preko 90%. U odnosu na studije od pre 10-tak godina radi se o značajnom povećanju. (izvor :dečija stomatologija)

Veliki broj roditelja smatra da mliječni zubi nisu važni i ne veruju da se na njima javlja zubni kvar.

Bez mliječnih zuba nema pravilnog razvoja vilica, govora, kvalitetne ishrane, ali ni pravilnog razvoja i postavljanja stalnih zuba.

Bez kvalitetnog žvakanja nema ni dobrog varenja, a na taj način su ugrožene mnogobrojne funkcije organizma. Sa oboljelih mliječnih zuba se prenose bakterije na stalne i ubrzavaju i njihovo propadanje.

Oboljeli mliječni zubi su izvor infekcije i kao takvi mogu ugroziti opšte zdravlje, a posebno imunitet.

Oboljeli mliječni zubi ugrožavaju razvoj i zdravlje stalnih zuba. Razoreni ili izvadjeni mlečni zubi u savremenom društvu mogu ozbiljno da ugroze i psihološki razvoj i intelektualne sposobnosti deteta.

Sa održavanjem higijene zuba se mora započeti odmah po njihovoj pojavi, a još bolje i prije nicanja sa čišćenjem grebenova.

Ali samo saveti da zube treba čistiti nisu uvek dovoljni!Pravilna i redovna prevencija od najranijih dana je najsigurnija način da se obezbjedi zdravlja zuba u budućnosti.

VAŽNO!!!

Potrebno je da roditelji budu svjesni činjenice da djeca nisu u stanju da svoje zubiće adekvatno očiste,

dok ne razviju finu motoriku ruku, odnosno do perioda dok ne počnu da pišu pisana slova.

Do tada je važno da roditelji nakon što dijete samo opere zube, dodatno izdvoje vrijeme da bi ih temeljno očistili.

Najbolje je da se što ranije ODREDI RIZIK DJETETA I RODITELJA i na osnovu njega sprovede individualna zaštita.

To znači da bi već odmah po nicanju prvih zubića trebalo posjetiti dječijeg stomatologa, a najkasnije do prve godine.

U  svim razvijenim zemljama to je dio obavezne zdravstvene zaštite djece, i zato je tamo rani (cirkularni)karijes mnogo rijeđi.

Karijes je oboljenje koje je u stanju da za nekoliko meseci razori veliki broj mliječnih zuba često se priča jer je zabrinjavajući veliki broj malih pacijenata koji su nepotrebno izgubili zubiće.

Idealno bi bilo da redovni kontrolni pregledu budu najmanje dva puta godišnje, a kod rizične djece i češće.

Kod nas postoji pogrešno i nestručno mišljenje da se zubi ne pregledaju i ne liječe prije treće godine, a prvi put se odlazi kod dječijeg stomatologa tek ako ima nekih problema.

To je u suprotnosti sa važećim pravilnikom i preporukama FDI, po kome je obavezan prvi pregled zuba u toku prve godine(odmah po nicanju).

Praćenje rizika i redovne kontrole od najranijeg uzrasta omogućavaju rano otkrivanje rizičnih faktora i početnih promjena, koje je tada moguće lako zaustaviti i često u potpunosti oporaviti.