Tim naših doktora zalaže se za stalnu edukaciju i usavršavanje, ovo je samo mali dio seminara i edukacija koje su pohadjali u zadnjih mjesec dana!

  1. Četvrti kongres Ortodontskog Udruženja Srbije
  2. Hvratski medjunarodni Quintessence kongres 26.oktobar 2018. God.
  3. XV simpozijum oralnih hirurga i implantologa Srbijeˇ23. I 24. Novembar 2018.god.
  4. Simpozijum stomatologija danas, komora doktora stomatologije Republike Srpske 8. Decembar 2018.god.
  5. INTERDENT Certifikat CEREC WORKSHOP dr Miodrag Mudrinić 17. Novembar 2018.god.
  6. INTERDENT Certifikat CEREC WORKSHOP dr Marko Antonić 17. Novembar 2018.
  7. Radionica Total Dent doo #styleItaliano
  8. ICX Templant Dental Implan System dr Marko Antonić 24. Novembar 2018.