Dječija stomatologija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i liječenjem zuba kod djece.

U našoj ordinaciji smatramo da pravilno održavanje oralne higijene i zdravlja počinje usvajanjem pravilnih navika u najranijem uzrastu, pri tome higijena predstavlja najvažniji faktor u budućem zdravlju kako mliječnih, tako i trajnih zubića.

Stvorili smo prijateljsko i vedro okruženje i tako omogućili da prvi susret djeteta sa našom ordinacijom bude prijatan, zabavan i edukativan. Prilikom prve posjete upoznajemo ih sa ordinacijom, instrumentima, radimo na tome da dijete stekne povjerenje u stomatologa, da mu prva posjeta prodje bez straha, bezbrižno i zabavno. Nakon posjete, djeca dobijaju paketić za održavanje higijene zuba, kao i diplomu za hrabrost.

Prvu posjetu zubaru trebalo bi planirati u periodu od jedne godine kada se pojave prvi mliječni zubići. Tako se na vrijeme mogu primjetiti evenutalni problemi u oralnom zdravlju, a roditelji se mogu edukovati o važnosti preventivnih mjera kao sto su pravilno pranje zuba, izbor odgovarajuće paste i četkice .

Mlijčni zubi počinju nicati u periodu oko šest mjeseci života, da bi do treće godine bilo prisutno svih 20 mliječnih zuba, a počnu ispadati oko šeste godine i ispadaju do desete godine starosti. Jako je važno očuvati zdravlje tih zuba, jer oni čuvaju mjesto za trajne zube.

Kod nas u ordinaciji vršimo edukaciju o održavanju higijene,ali i prevenciju nastanka karijesa. Postupci koje koristimo su :

  • Zalivanje fisura, to je postupak kojim se sprečava razvoj karijesa na prvim trajnim zubima. Potpuno bezbolan postupak kojim se fisure zuba očiste od naslaga bakterija i zapečate kompozitnim materijalom. Važno je napomenuti da se je ovaj postupak potrebno uraditi nedugo nakon nicanja prvih trajnih zuba.
  • Fluorizacija i remineralizacija zuba je proces kojim se na prethodno očišćene i zdrave zube nanose posebni gelovi koji u sebi sadrže minerale poput fluora, kalcijuma ili fosfata, trajanje procesa je oko 15 do 20 min i potrebno ga je preventivno sprovoditi na svakih šest mjeseci.