IMPLANTOLOGIJA

Zubni implanti su vrhunac napretka stomatologije i zahvaljujući napredovanju tehnologije svakim danom postaju sve zastupljeniji u stomatološkoj praksi. Implanti su najbolji izbor za sve pacijente koji žele nadoknaditi jedan ili više zuba koji nedostaju. Ugradnjom implantata izbjegava se brušenje susjednih zdravih zuba, samim tim im se produžava vijek.

Implant je napravljen od vrlo kvalietenog materijala – titanijuma, materijala koji besprijekorno zamjenjuje zub koji nedostaje i ne izaziva alergijske reakcije, potpuno se vezuje za kost. Vijci se hirurški ugradjuju u viličnu kost, pod loklanom anestezijom, imitirajući korijen novog zuba.

Tokom prve posjete obavlja se klinički pregled sa 3D RTG snimkom. Tom prilikom se utvrdjuje opšte oralno zdravlje pacijenta, te procjenjuje da li ima zadovoljavajuće predispozicije za ugradjnju impalntata. Nakon ugradnje vijka u čeljust sliljedi period oporavka 3-6 mjeseci tokom kojeg se vijak srasta sa kosti. Tokom perioda zarastanja dobije se privremeno riješenje. Kada se okolno koštano tkivo sraslo na implant se stavlja supstrukura ( oblikuje zubno meso za zubnu nadogradnju ) nakon 7 dana isprobava se protetska nadogradnja i ako odgovara šalje se u izradu konačna krunica. Zadnja posjeta uključuje posavljanje trajne krunice koja u potpunosti zamjenjuje zub.

Prednosti ugradnje implantata u odnosu na druga protetska riješenja su ti da zubni implant spriječava resoprciju kosti poslije vadjenja zuba, estetski rezultat je efikasniji i dugotrajniji , lakše održavanje oralne higijene. U našoj ordinaciji koristimo različite vrste implantata, od onih manje poznatih ali kvalitetnih(MIS implanti)do onih najkvalitetnijih proizvodjača(STRAUMAN).

ORALNA HIRURGIJA

Je jedna od premium usluga naše ordinacije. Izvodi se u lokalnoj anesteziji u savršenim i sterilinim uslovima za hirurške intervencije. Svim našim pacijentima smo omogućili bezbolne i minimalno invazivne oralno-hirurške intervencije. Neke od najčešćih oralno hirurških zahvata koje vršimo u ordinaciji su : hirurška ekstrakcija zuba, resekcije korijena zuba (apikotomija), vadjenje neizraslih i retiniranih umnjaka (alveotomija), nivelacija grebena, ugradnja vještačke kosti i membrana.

APIKOTOMIJA je rutinski hirurški zahvat koji se sprovodi u slučaju kada stomatolog utvrdi da se na vrhu korijena zuba odvijaju hronični procesi, a sve to u cilju spašavanja zuba. Izvodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan.

HIRURŠKO VADJENJE neizraslog-zaglavljenog umnjaka je zahvat kojim se odstranjuje dio okolne kosti kako bi se omogućila ekstrakcija umnjaka. Važno je naglasiti da sam proces vadjenja potrebno povjeriti oralnom hirurgu da bi prošao bez eventualnih komplikacija i što bezbolnije.