PROTETIKA – je oblast stomatologije koja se bavi nadoknadom jednog ili više izgubljenih zuba, a sve to izradom krunica, mostova i proteza. U izdradi svih protetskih riješenja saradjujemo sa najsavremenijom zubno tehničkom labaratorijom u BiH.Svakom pacijentu nasotjimo pružiti individualan pristup i plan liječenja.U toku protetske intervencije pacijentu se obezbjedjuje priveremeno riješenje tako da ni jednog trenutka nije bez zuba i na taj način njihov društveni život nije uskraćen. Kada detaljno dogovorimo plan terapije sa pacijentom dajemo mu kompletan predračun i postupak radova, tako da se ne može destiti da pacijenti iz ordinacije izadju sa nedomicama o trajanju i cijeni protetskih radova!

Sve protetske radove dijelimo na :

FIKSNE RADOVE

MOBILNU RADOVE

KOMBINOVANE RADOVE

FIKSNA PROTETIKA je jedna od najsofisticiranijh usluga koje pružamo našim pacijentima. Predstavlja protetske radove koji se trajno učvršćuju (cementiraju) u ustima pacijenta. U našoj ordinaciji smo svjesni činjenice da je jako teško imati lijep osmijeh ako su zubi oštećeni ili neki od njih nedostaje.Zato posebnu pažnju posvećujemo upravo tome da vratimo osmijeh na lice čak i onim slučajevima kada se čini da to nije moguće. U fiksne protetske radove ubrajamo :

  • Cirkonijum keramičke zubne navlake (krunice)
  • Metal keramičke zubne navlake (krunice)
  • Bezmetalne keramičke krunice
  • Mostovi

CIRKONIJUM KERAMIČKE KRUNICE predstavljaju najsavremeniji sistem za nadoknadu zuba koji u potpunosti zadovoljava i najzahtjevnije estetske uslove. Karakteriše ih velika čvrstoća i visok nivo transaprencije zuba i prirodan izgled. Odlično propušta svjetlost pa zubi djeluju prirodno, ne izaziva alergijske reakcije, samnjen je rizik od iritacije živca zbog male termičke provodljivosti i minimalnog brušenja.

METAL KERAMIČKE KRUNICE koriste se u situacijama kada je zub značajno oštećen i kada je potrebno poboljšati estetiku zuba. Metal keramičke krunice se postavljaju na izbrušene zube, na metalnu osnovu se nanosi sloj keramike. Na taj način se dobije čvrstoća i izdržljivost a zahvaljujući keramici i estetska funkcija.

BEZMETALNE KERAMIČKE KRUNICE za razliku od metal keramike, bezmetalne krunice se u potpunosti izradjuju od keramike. Prednosti u odnosu na metal keramiku izbjegnuta je mogućnost nastanka tamnih ivica desni, uzrokovanih postepenim povlačenjem desni. Estetski su prihvatljivije, zahtjevaju veću preciznost preparacije zuba i besprijekoran otisak. Omogućavaju da se dobije prirodna boja i oblik zuba.

MOSTOVI su fiksne zubne nadoknade koje se sastoje od više spojenih krunica, izradjuju se u slučajevima kada pacijentu nedostaje jedan ili više zuba. Sama procedura izrade mostova je ista kao i kod izrade krunica. Izbruse se zubi koji su nosači mosta (postojeći zub ili implant), uzme se otisak nako čega se izradjuje most.

*JAKO BITNA STVAR ZA NAPOMENUTI JE,DA NAKON IZRADE BILO KOJE PROTETSKE ZUBNE NAVLAKE, POTREBNO VODITI RAČUNA O PRAVILNOM ODRŽAVANJU ORALNE HIGIJENE! PORED ČETKICA I PASTI ZA ZUBE PREPORUČUJU SE I KONAC ZA ČIŠĆENJE PROSTORA IZMEDJU DESNI I MOSTA I INTREDENTALNE ČETKICE!

MOBILNA PROTETIKA se primjenjuje u slučajevima kada je evidentan potpun gubitak zuba ili kada raspored preostalih zuba ne dozvoljava korištenje nekih od metoda fiksne protetike. U oba slučaja se pristupa izradi mobilnih proteza koje omogućavaju nesmetan govor, hranjenje i ispunjavaju potpuno i estetsku funkciju koja je bila narušena gubitkom zuba. U mobilne protetske radove ubrajamo :

  • Totalne proteze
  • Parcijalne proteze

TOTALNE ZUBNE PROTEZE se izradjuju u slučajevima kada se izgubljeni svi zubi jedne vilice. Izradjene su od posebne vrste materijala koji se naziva akrilat. Dio gotove proteze koji se sastoji od akrilata blijedo roze je boje i prilagodjava se boji desni. U takvu osnovu se postavljaju zubi koji su takodje izradjeni od akrilata i mogu biti sa običnim, kao i sa troslojnim i petoslojinim nanosom. Što je više slojeva zubi su čvršći i estetski prihvatljivijeg izgleda!

PARCIJALNE ZUBNE PROTEZE se preporučuju pacijentima u slučajevima kada imaju nekoliko svojih zuba na koje se proteza može osloniti i vezuju se pomoću kukica(atačmena) koje se izradjuju individualno. Parcijalne proteze dijelimo na akrilatna (izradjena od akrilata a za preostale zube se vezuje žičanim kukicama, manje je izdržljivija od skeletirane) i skeletirane (vizil)proteze u sebi sadrže metalni skelet, pružaju veći komfor prilikom nošenja, pacijent nema osjećaj stranog tijela u ustima. One se pričvršćuju pomoću atačmena koji obezbjedjuju čvrstoću i stabilnost prilikom nošenja, a ne vide se spolja. Izradjuju se u kombinaciji sa krunicama u sklopu kombinovanih radova. DEFLEX PROTEZA –obezbjedjuje puno veći komfor prilikom nošenja, fleksibilnije su i otpornije na padove i udarce i ne izazivaju alergijske reakcije.