Konzervativna stomatologija je temelj stomatologije, njen osnovni cilj su zdravi, lijepi i funkcionalni zubi. Temelji se na prevenciji, dijagnostici, liječenju i popravcima zuba oštećenih karijesom.

U našoj stomatološkoj ordinaciji više od deceniju, posebnu pažnju posvećujemo prije svega prevenciji zatim i borbi protiv karijesa. Upravo preventivno djelovanje je jedan naših osnovnih zadataka gdje pacijentima od najmladjeg uzrasta nastojmo razviti svijest o redovnim kontrolama i pravilnom održavanju higijene zuba.

U konzervativne metode za sanacije karijesnih lezija ubrajamo kompozitne plombe i fasete koje su napravljene od najsavremenijih i estetski prihvatljivih materijala, kao i nadogradnje. Kompozitni materijali omogućuju restauraciju zuba uz manje uklanjanje zdravog zubnog tkiva, manje je „brušenja“ a i sam ispun je malih dimenzija.

Endodontsko liječenje je metoda liječenja korijena zuba, onda kada su bakterije došle do korijena zuba i time izazvale upalu. Jako je važno znati da je dobro endodonski saniran zub temelj i uslovu uspješnog stomatološkog tretmana u budućnosti. Naš stručni tim doktora zahvaljujući naprednoj tehnologiji i primjeni savremenih materijala omogućuje svim našim pacijentima brz, precizan i bezbolan tretman korijena i kanala zuba. Endodontski tretman obuhvata :

Elektronsko odredjivanje dužine kanala korijena

Hemijsku i mehaničnu obradu korijena

Punjenje kanala korijena odgovarajućim biokopatibilnim materijalima.

Važno je napomenuti i to da za sterilizaciju kanala korijena osim tradicionalne terapije koristimo i diodni laser.