Proteze u stomatologiji su do prije par decenija bile terapija izbora za potpuno bezube i  djelimično bezube pacijente, kod kojih nije bilo moguće napraviti fiksnu protetsku nadoknadu,kao što je izrada krunica.
Sa pojavom implantata proteze su zapravo postale privremeno rješenje, ali i dalje su izbor pacijenata.

Akrilatna totalna proteza se koristi kod potpuno bezubih pacijenata i napravljene su od akrilata, plastike. Estetski u potpunosti mogu da zadovolje sve kriterijume, ali funkcionalno one opterećuju vilične kosti na neprirodan način i dovode do brže resorpcije istih, a takođe imaju i traumatsko dejstvo na sluzokožu usne duplje.

Što se udobnosti nošenja tiče, takođe ne spadaju u idealno rešenje. Gornje totalne proteze, najčešće stoje mnogo stabilnije od donjih pošto je gornja vilica stabilna i ne pomijera se, a i može da se ostvari vakum između same proteze i sluzokože koji obezbjeđuje dodatnu stabilnost.

Kada pacijenti dobiju protezu po prvi put, postoji ozbiljan osjećaj stranog tijela u ustima i neophodno je da prođe par dana do potpune adaptacije, a sa druge strane ima pacijenata koji se nikad ne naviknu.
Donja totalna proteza je u većoj mjeri problematičnija od gornje, jer se donja vilica pomjera i ako sam vilični greben nije u dovoljnoj mjeri izražen kako bi proteza na njega „legla, sjela“ velika je vjerovatnoća da će pacijenti juriti protezu po ustima. Vremenom se pacijenti i na tu situaciju naviknu, pa nauče da je kontrolišu.
parcijalna akrilatna proteza
Parcijalna akrilatna proteza je u suštini jako slična totalnoj, s tim što pacijenti nisu u potpunosti bezubi već imaju po neki svoj zub na koji se proteza oslanja uz pomoć žičane kukice. Katkad kad se zubi nalaze u estetskoj regiji to baš i nije lijep prizor za vidjeti, ali bar što se donje proteze tiče kukice su jako bitne i svaki zub je dragocijen jer koliko toliko obezbijeđuje stabilnost protezi.

Parcijalna skeletirana-Wisil proteza je značajno bolje rješenje od parcijalne akrilatne, jer u sebi ima metalni skelet koji joj daje čvrstinu, a i mogućnost da se bar kod gornjih smanji pokrivenost nepca akrilatom i svede se na jednu malu metalnu pločicu.

Izrađuje se kod pacijenata koji imaju nekoliko svojih zuba na koje se proteza oslanja ili uz pomoć kukica, koje nisu žičane već, individualno, prema obliku zuba izlivene, ili se stabilnom vezom vezuje uz pomoć atečmena, posebnih elemenata koji funkcionišu po principu drikera. I sam prenos sila žvakanja je kod ove vrste proteza bolje riješen. Sile žvakanja ravnomijerno podnose uglavnom preostali zubi u vilici, a vilične kosti se na taj način rasterećuju i samim tim se i smanjuje njihova resorpcija.
U svakom slučaju svaka proteza je bolja od bilo koje bezubosti.

Saradjujemo sa najsavremenijiom zubno – tehničkom labaratorijom u BiH, da bi našim pacijentima obezbjedili samo vrhunski kvalitet i estetiku u izradi portetskih radova!

http://www.instagram.com/stomatolog.mudrinic
https://www.facebook.com/stomatologmudrinic

Leave a Reply